REVİR MODÜLÜ

 

Yetkili kişiler bu modülü kullanarak öğrencilerin kronik hastalıklarını ve günlük ilaç takiplerini yapabilir, velileri bilgilendirebilir.