İDARİ RAPORLAR MODÜLÜ


Yetkili kullanıcılar bu modül ile kurum içindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak raporları alabilirler.