ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yetkili kişiler bu modülü kullanarak okul içinde optik form veya tablet kullanarak tüm sınavları gerçekleştirebilir, öğrenci, şube, sınıf bazlı raporlar alabilir, karşılaştırmalar yapabilir ve kazanımlara göre öğrencileri takip edebilir.